De Vlaamse Beweging

Door plaatsgebrek en mindere interesse is deze afdeling opgedoekt en wordt de documentatie per deelgemeente bewaard. Kranten en tijdschriften werden geëxcerpeerd en ook ondergebracht bij de respectievelijke deelgemeenten. Algemene werken die geen streekgebonden informatie bevatten werden naar de boekenverkoop verwezen.

Laatste wijziging: 4 december 2019