Oostakker

De afdeling Oostakker komt terug tot leven!

Niklaas Geers heeft van april 2014 tot eind 2016 het werk van zijn voorganger Danny Mattens overgenomen.
Hij werkte een achterstand weg in de vele honderden krantenartikels die ondertussen lagen te wachten om geknipt en gekleefd te worden. Daarna werden de onderwerpen op PC ingevoerd en later zal het mogelijk worden om deze in het DSMG digitaal te raadplegen.
Sedert 2016 werkt Rudy De Meester op de afdeling Oostakker. 
Je kan hem bijkomend werk geven door de documentatie over Oostakker die je wilt wegdoen, aan ons te schenken, stuurt een mailtje naar Rudy om verder af te spreken.

Van 82 verenigingen uit Oostakker zijn er al beperkte sporen ontdekt in ons archief.

Graag vullen we dit aan met wat jij nog thuis hebt over jou verenigingen (en wilt schenken).
Hier volgt een alfabetische lijst van alle verenigingen waarvan in het archief van het DSMG reeds iets is geordend:

11.11.11
A.C.W.
Amnesty International
Atletiekclub Oostakker
Basketbalclub Lederland
Basketbalclub Oostakker
B.G.J.G.
Boerenjeugdbond (B.J.B.)
Chiro Lourdes
Chiro St.-Amandus
Chiro St.-Joris Oude Bareel
C.M.
C.M.B.V.
Cotton Fields Jazz Club
Culturele Deelraad
Dameshobbyclub Oostakker-Lourdes
Dansclub One Step
Davidsfonds
Dekenij Vogelzang
De Nieuwe Buren
Dr. Anna Terruwe Belgie
F.C. Oostakker
Feestcomite Oostakker
Feestkomiteit Bredestraat
Feestkomiteit Meerhout
Geuze Vesper
Gilde Oostakker-Desteldonk
Groenkomitee
Harmonie “De Ware Vrienden”
Harmonie “Vreugd En Deugd”
Jeugdhuis Maegher Goet
Jeugdraad Oostakker
J.O.T. – Jong Oostakkers Toneel
Jovo
Judo Club Yusei – Gachi
Kaartersclub Katholieke Kring
K.A.V.
Keurgroep Tijl
Kfc Oostakker
Kinderkoor Anemoon
Kristelijke Bond Der Gepensioneerden
K.V.L.V.
K.W.B. Oostakker
Landelijke Gilde Oostakker-Desteldonk
Landelijke Ruitersvereniging (L.R.V.)
Leopold Ii V.Z.W.
M.C. For Ever Riders
Middenstandsbond
Milieuorganisatie “De Natuurwacht”
Nationaal Kontaktcentrum Voor Vrijetijdsbesteding
Nationaal Verbond Der Oud-Krijgsgevangenen
Nationaal Verbond Der Weggevoerden En Werkweigeraars
Nin-Jitsu
Ons Tehuis
Open & Vrij
Osta
Rode Kruis
Schuttersmaatschappij ‘Onder Ons’
Sint-Amanduskoor
S.K. Lourdes
S.K.V. Oostakker
Speelplein ’t Speelakkertje
Sportraad Rijksbasisschool
Tafeltennisclub Oude Bareel
Tennisclub De Krijte
Tennisclub Oostakker (Ter Waele)
Toneelbond Door Eendracht Sterk
Turnkring Oostakker
Vakantiegenoegens Oostakker
V.C. Oostakker
V.D.K. Gent
V.K.T. Oostakker
Vrede Oostakker
Vriendenkring Oude Gloriën
V.T.B. – V.A.B. – V.K.T.
V.V.V. Comite Achtene
Wielercomite Oostakker
Wijnclub Kantharos
W.S.C. Oostakker – Lochristi
W.T.C. De Vrienden Van Het Recht
Zwemclub Rosas
Deelsportraad Oostakker-Kanaalzone
De Savooistekkers

Laatste wijziging: 3 juni 2020