André Maes

André Maes
email
and.maes@telenet.be
info

André Maes, geboren te Hamme, woont sinds het jaar 2000 in Sint-Amandsberg. Van 1970 tot zijn pensioen in 1998 werkte hij eerst als bibliothecaris, daarna als documentalist van het beeldarchief van het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. In 1981 aldaar begonnen met drie archiefdozen foto’s heeft hij bij zijn vertrek een collectie nagelaten met meer dan 100.000 foto’s en prentbriefkaarten. Die collectie, geïncorporeerd in de Universiteit van Nijmegen, wordt nog steeds uitgebreid en is te raadplegen op internet in ‘hetgeheugenvannederland’ als ‘Katholiek Leven in Beeld’.
Van 2000 tot 2016 heeft André het archief van de Broeders van O.L.V. van Lourdes (Oostakker) geïnventariseerd en overgedragen aan het KADOC in Leuven.
In 2005 heeft hij in het DSMG het Beeldarchief opgezet. Dit archief bevat momenteel ca. 33.000 geïdentificeerde foto’s en prentbriefkaarten.  In het tijdschrift 'Heemkundig Nieuws' van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg verscheen van zijn hand een reeks artikelen over personen die een straatnaam hebben in hun werkingsgebied. Sinds een paar jaar heeft hij in HN een vaste bijdrage onder de titel 'De vijf w’en', waarin aan de lezers wordt gevraagd naar Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom van niet-geïdentificeerde foto’s.

afdelingen