Kristel Wautier

Kristel Wautier
email
kristel.wautier@dsmg.be
info

Kristel is van opleiding bioloog (dierkunde), maar heeft daarnaast steeds een gezonde interesse gehad in geschiedenis en in het bijzonder genealogie. Deze zoektocht naar haar voorouders bracht haar in 2004 voor het eerst in het documentatiecentrum. Toen zij eind 2005 enige tijd voorgeschoteld kreeg om de arbeidsmarkt te verkennen, kwam zij als vrijwillig medewerker terug naar het DSMG waar ze aan de slag ging met de collectie oude bloemistencatalogi. Ondertussen is deze kleine verzameling uitgegroeid tot een afzonderlijke afdeling land- en tuinbouw binnen ons documentatiecentrum, gekend onder de naam ‘FLORILANT’.
Daarnaast houdt Kristel ook de vinger aan de pols wat betreft een kleine verzameling krantenknipsels e.a. over de Universiteit Gent. Hierbij laat zij zich zonder meer leiden door de vraag waar het DSMG meerwaarde kan bieden in het documenteren van de UGent ten opzichte van bv. de interne diensten van de universiteit. Gezien haar professionele activiteiten als collectiebeheerder van de collectie ‘Geschiedenis van de Wetenschappen’ binnen het Gents Universiteitsmuseum is zij hiervoor de geknipte persoon.

functie
medewerker
afdelingen