Ivan Lauwers

Ivan Lauwers
email
ivan.lauwers@telenet.be
info

Ivan Lauwers heeft na zijn jeugdervaringen in de Chiro zijn inzet voor een gemeenschap hoog in het vaandel staan. Sedert zijn komst in het Groot Begijnhof neemt hij zijn taak als portier van harte. Eender wat er in in het Groot Begijnhof gebeurt, minstens weet hij ervan, veelal werkt hij zelfs in stilte mee om alles tot een goed einde te brengen. Sedert de parkeerproblematiek van de stad Gent zich uitbreidde naar de omliggende gemeenten, zoals hier in Sint-Amandsberg, neemt het parkeerdruk in het domein toe, ondanks het privé-karakter ervan. Dit in goede banen leiden vergt momenteel veel van zijn tijd.

Naast deze portierstaken werkt Ivan af en toe verder in het lokaal 1.2 waar een serieuze hoek voorbehouden is aan de religieuze documentatie en tijdschriften in ons werkgebied. Dank zij zijn geduld komt ook hier met tijd klaarheid in dit archief.

Daarnaast is Yvan ook creatief bezig met Iconen te schilderen en zing hij mee in een koor met een zware mannenstem.

afdelingen