Monique De Baere

Monique De Baere
email
monnyDB@hotmail.com
info

Onze medewerkster Monique De Baere is reeds op verschillende posten ingezet om de achterstand in deze afdelingen te helpen wegwerken. Monique steeds tot een babbeltje bereid, is momenteel te vinden in de bibliotheek waar nog een massa boeken na te zien zijn vooraleer ze door Bert Vervaet van hun definitief nummer worden voorzien. Adrien popelt dan weer om ze met hun nummer in te voeren bij CAGEWEB. Als de boeken dan weer in de bibliotheek komen komt Monique een laatste maal tussen, om ze op hun plaats te brengen. Vanaf dit moment zijn ze ter beschikking voor onze lezers.

Voor wie het nog niet weet, via www.cageweb.be vindt u van een 25-tal bibliotheken, welke boeken in huis zijn, zo ook die van het DSMG.

functie
medewerker
afdelingen