Uw steun is broodnodig

Wie de werking van het DSMG geldelijke wilt steunen kan dit doen op ons rekeningnummer IBAN BE66 9796 1045 3943 BIC ARSPBE22, Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis, Groot Begijnhof 46 9040 Sint-Amandsberg. Als je niet wenst dat uw naam gepubliceerd wordt, schrijf je in de mededeling: anoniem. De nog steeds groeiende lijst met namen vindt u bij 'Sponsoractie renovatie DSMG'.

Indien u structureel wil steunen dan kan u bij uw financiële instelling meteen een jaarovereenkomst afsluiten.

Het DSMG moet nu zelf de verwarming, elektriciteit- en waterverbruik betalen, tevens verwachten de eigenaars van de gebouwen meer investeringen van het DSMG om het gebouw leefbaar te houden. Dit betekent een ernstige verhoging van onze kosten, zonder een gelijkwaardige verhoging van onze inkomsten. Daarom zoeken we vanaf heden extra inkomsten van zowat € 5000,00 à € 10.000 per jaar om onze gewone werking in de toekomst te kunnen blijven verwezenlijken. Bel of mail naar Bert Vervaet om uw voorstel kenbaar te maken.

Ons documentatiecentrum is voornamelijk opgebouwd door schenkingen, ruilen en aankopen. Het is vooral door particuliere schenkingen dat we momenteel 16500 boeken, zowat 1000 verschillende titels van tijdschriften en een kilometer documentatie en archief kunnen aanbieden aan onze bezoekers. 

Naast boeken en papieren wordt er soms ook ander materiaal aangeboden. Deze kunnen we maar aannemen als we er onze werking door kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld uw PC of laptop van 10 jaar oud is ook voor onze mensen geen zegen meer om te gebruiken. Het moet echt om een recent type gaan en in degelijke staat zijn.

Alles wat we aanvaarden wordt genoteerd in een geschenkenboek. Meestal jaarlijks wordt daarvan een verkorte versie gepubliceerd in de tijdschriften van de Heemkundige Kringen en vanaf heden ook via de website te zien. Wat geschonken wordt, is vanaf de schenking eigendom van het DSMG dat er naar eigen goeddunken mag over beschikken.

Tot op heden krijgt het DSMG een subsidie van de stad Gent en tot in 2018 van de provincie Oost-Vlaanderen.

Jaarlijks doneert de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg en de Heemkundige en Historische Kring Gent een toelage om onze werking te helpen betalen.

Als steun voor onze werking werd in april 2014 door de familie Poelman alle niet verkochte boeken, geschreven door Roger Poelman, geschonken. Ter herdenking aan Norris Van de Bogaerde kwam een grote gift in het DSMG waarmee we een aanvang konden maken met het vervangen van vele oude kasten door mooie wandkasten. In 2020 gaven twee leden van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg ook een mooie gift, waardoor in versneld tempo de renovatie van de gang beneden en de gang op de tweede verdieping kon afgerond worden. De medewerkers van de tweede verdieping zijn naar verluid in de wolken.

Gang Gelijkvloers 2022  Gang 2de verdieping 2022  Lange gang 2de verdieping

Wie in de toekomst bv. via een LEGAAT of DUO-LEGAAT wilt steunen neemt best contact op met Bert Vervaet.

Vanaf 2013 doen we eind september een jaarlijkse tweedehandse boekenverkoop. Die voorraad boeken groeit elke maand door diverse particuliere schenkingen. Daarvan worden de dubbele en de voor onze streekgeschiedenis niet belangrijke boeken voor die verkoopsdagen gestockeerd.

De volgende verkoop gaat door in de kerk van het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 en zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 telkens van 10 tot 17 uur.

Meer info via Bert Vervaet

Laatste wijziging: 27 februari 2022

Ook dank aan:

logo Vlaamse gemeenschap  logo stad Gent  Logo Erfgoedcel Viersprong   logo H.K. De Oost-Oudburg   logo H.H.K.Gent