Ontstaan

Roger De Caluwe, lid en medewerker bij de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, lanceerde het idee om een Heemkundig Documentatiecentrum op te richten in 1969 en schonk daartoe een 500 boeken. Officieel zijn we vanaf zondag 27 september 1970 in werking.

Het schenken van documentatie, boeken en tijdschriften van particulieren is in ons documentiecentrum een constante geweest, waarvoor we al die schenkers van harte danken.

Reeds van in 1971 is het Documentatiecentrum elke zondag open van 10 tot 12 uur uitgezonderd op feestdagen en tijdens de zomervakantie. In 1973 werd het een aparte vzw met de naam 'Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis' met als voorzitter dr. Maurits Gysseling.
In 1978 sloot de Heemkundige en Historische Kring Gent aan bij het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis.
Als eerbetoon aan de eerste voorzitter werd, enkele maanden na zijn overlijden, in 1998 zijn naam toegevoegd.
Momenteel werken 40 vrijwilligers in het 'Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling', dat we sedert 2007 kortweg DSMG noemen.
Kort erop volgde een ultra korte uitleg over ons doel, een bron van informatie en samen werd het in 2010 ons embleem, die je bovenaan steeds terugvindt.

Over de geschiedenis van het DSMG verscheen het artikel Het DSMG 50 jaar jong, door Frederik Vanderstraeten in het Jaarboek 57-2020 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, p. 5-214.
Te bestellen via Louis Gevaert.

Steun

  • Het DSMG krijgt ondersteuning en bedankt:

- De stad Gent
- de provincie Oost-Vlaanderen
- Erfgoed Viersprong
De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
de Heemkundige en Historische Kring Gent.

  • Het DSMG krijgt praktijkgerichte ondersteuning van:

Histories 
Heemkunde Oost-Vlaanderen
Erfgoed Viersprong.

  • De vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth, eigenaar van het convent Engelbertus zorgde in 2014-2018 voor een centrale verwarming en voor de dakrenovatie. 
     
  • Voor kleine onderhoudswerken, binnen- en buitenschilderwerken rekenen we op onze vrijwilligers.

Ook bedrijven en privé-personen kunnen ons steunen. Suggesties of vragen hierover: louis.gevaert@dsmg.be

Oproep voor steun


Wie de werking van het Documentatiecentrum financieel wil steunen, kan een gift overschrijven op de rekening
van het DSMG: IBAN: BE66 9796 1045 3943  BIC: ARSPBE22
Wie zijn naam daarvoor nooit in een publicatie wil zien schrijft in de mededeling: Naamloos.

Meer informatie over steun en schenkingen is te bekomen bij louis.gevaert@dsmg.be

Het DSMG komt als vzw in aanmerking voor een legaat aan O%. 
Zie puntje 10° in het artikel 2.7.4.2.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Voor het opstellen van een testament is de notaris een goede raadgever.

Laatste wijziging: 22 november 2021

  logo Vlaanderen verbeelding werkt  logo Stad Gent

 

loge De Oost-Oudburg

logo HHKG

 logo Heemk Vlaanderenkl logo 4-sprong logo destelbergen logo lochristi 

Literatuur: Frederik Vanderstraeten, Het DSMG 50 jaar jong, Jaarboek 57-2020 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg.