Ontstaan

Roger De Caluwe, lid en medewerker bij de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, lanceerde het idee om een Heemkundig Documentatiecentrum op te richten in 1969 en schonk daartoe een 500 boeken. Officieel zijn we vanaf zondag 27 september 1970 in werking.

Het schenken van documentatie, boeken en tijdschriften van particulieren is in ons documentiecentrum een constante geweest, waarvoor we dan hier al die schenkers nog eens van harte danken.
Reeds van in 1971 is het Documentatiecentrum elke zondag open van 10 tot 12 uur uitgezonderd op feestdagen en tijdens de zomervakantie. In september 1971 zijn we verhuisd van het Convent Pius IX naar het Convent Engelbertus, Maurits GysselingGroot Begijnhof nr. 46 waar we momenteel nog altijd gehuisvest zijn. In 1973 werd het een aparte vzw met de naam “Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis” met als voorzitter dr. Maurits Gysseling.
In 1978 sloot de Heemkundige en Historische Kring Gent aan bij het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis.

Na de dood van dr. Maurits Gysseling in 1997 werd André Verbeke als ‘voorlopige’ voorzitter aangesteld en werd Erik Schepens ondervoorzitter. Als eerbetoon aan het vele werk van onze eerste voorzitter werd zijn naam aan ons documentatiecentrum toegevoegd. Vanaf 1999 brokkelde het oude, conservatieve idee over de werking van het toenmalige documentatiecentrum langzaam af. Wanneer Erik Schepens een telefoon en de eerste PC binnenbracht, en met zeer weinig werkingsmiddelen werkdagen begon te organiseren, om o.a. dozen te verplaatsen en tientallen rekken te plaatsen, stegen de eerste stofwolken letterlijk op. Veel te vroeg, op 11 oktober 2004, overleed Erik Schepens.
Bert Vervaet werd enkele weken later als nieuwe ondervoorzitter aangesteld. In de lente van 2005 werd Bert Vervaet met meerderheid van stemmen voorzitter en Louis Gevaert ondervoorzitter. De werking van ons documentatiecentrum werd op een volledig nieuwe leest gestoeld. Met velen kunnen we nu veel verschillende dingen aan en met tientallen werd het levenswerk van enkele individuele voorgangers over vele schouders verdeeld. In 2010 waren we met 30 medewerkers, tien jaar later zijn we met meer dan 40 vrijwilligers, die elk op hun manier een steentje bijdragen tot het welslagen van het 'Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling', dat we reeds sedert 2007 kortweg DSMG noemen.
Kort erop volgde een ultra korte uitleg over ons doel, een bron van informatie en samen werd het in 2010 ons embleem, die je bovenaan steeds terugvindt.
Om de dienstverlening nog te verbeteren is in de lente van 2011 besloten om een eigen website te ontwikkelen waarop de verschillende afdelingen hun werk kunnen voorstellen en waardoor degene die interesse heeft direct met de medewerker van die afdeling in contact kan komen. Daarmee werd de deur naar de 21ste eeuw wel helemaal opengegooid.

Het DSMG krijgt ondersteuning en bedankt: De stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, de Heemkundige en Historische Kring Gent.
Ook bedrijven en privé-personen kunnen ons steunen. Suggesties of vragen hierover: louis.gevaert@dsmg.be
Praktijkgerichte ondersteuning is er via Heemkunde Vlaanderen, Heemkunde Oost-Vlaanderen en Erfgoed Viersprong.
Het Sinte-Elisabeth Begijnhof heeft als eigenaar van het gebouw in 2014-2016 bijzondere inspanningen gedaan om de centrale verwarming en het dak van het gebouw te vernieuwen. We danken het bestuur van het Groot Begijnhof voor de volgehouden inspanningen om dit belangrijke gedeelte van de renovatie van het convent Engelbertus tot een goed einde te brengen.
Met onze vrijwilligers proberen we onder meer de binnen- en buitenschilderwerken tot een goed einde te brengen.

Ons werk zal nooit af zijn, om een degelijke werking te realiseren zijn er heel wat middelen nodig. Naast het ontvangen van overheidssubsidie moeten we ook eigen inkomsten verwerven.
Voor wie ons project met Euro's wil steunen: IBAN: BE66 9796 1045 3943  BIC: ARSPBE22
Wie zijn naam daarvoor nooit in een publicatie wil zien schrijft in de mededeling: Naamloos.

Indien u structureel wil steunen dan kan u bij uw financiële instelling meteen een jaarovereenkomst afsluiten.

Bedrijven die zichtbaar willen steunen mailen naar louis.gevaert@dsmg.be

Laatste wijziging: 7 september 2020

  logo Vlaanderen verbeelding werkt  logo Stad Gent

 

loge De Oost-Oudburg

logo HHKG

 logo Heemk Vlaanderenkl logo 4-sprong logo destelbergen logo lochristi 

Literatuur: Roger Poelman, 45 jaar Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jaarboek 44, 2007