Bibliotheek

Reeds 50 jaren brengen mensen boeken en documentatie aan, waardoor het DSMG momenteel een mooi aanbod heeft van boeken en verrassende documentatie over de geschiedenis, het leven en werken in onze streek. Deze staan ter beschikking van wie meer wil weten over zijn streekgeschiedenis. 

Waar voorheen een zeer ruim spectrum aan boeken werd verzameld, zijn we heden ten dage genoodzaakt ons steeds meer op onze eigen streek te richten. We houden niettemin rekening mee dat de geschiedenis niet stopt aan een grens van een dorp, gemeente, stad of provincie, maar eveneens is het niet noodzakelijk om alles in huis te hebben als er in de nabijheid een goed werkende centrum is dat meer gespecialiseerd. Wij hoeven bv. niet alle schoolboeken te hebben, als er een gespecialiseerd schoolmuseum is in Gent.

Onze aandacht is in de eerste plaats gericht op Gent en al zijn deelgemeenten én de fusiegemeenten Lochristi en Destelbergen, want dit is het werkingsgebied van de Heemkundige en Historische kring Gent en van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. In tweede instantie komen de  aangrenzende gemeenten in aanmerking. Voorts verzamelen we ook boeken en documenten met betrekking tot Oost-Vlaanderen. 

Wanneer u kan komen en hoe u ons kan vinden bij bereikbaarheid. Gelieve ons reglement na te lezen, zodat u rekening kan houden met enkele basisregels van het huis. Klare afspraken maken goede vrienden.

Weet dat u welkom bent, hoe vroeger u ons documentatiecentrum ontdekt hoe eerder u het nut ervan zal ontdekken.
Onze medewerkers zijn blij en trots dat hun werk u verder zal helpen in uw zoektocht in onze streekgeschiedenis.

Enkele facetten van onze bibliotheek:

Heraldiek

Wapenschild MendonkWapenschilden geven dikwijls unieke informatie. Op oude brandglasramen, op obiits (rouwborden) in kerken, adellijke grafstenen verwijzen de wapenschilden naar de schenkers, de overledenen en hun families. Figuren, vormen en kleuren hebben een eigen geschiedenis. Meerdere mensen zijn ook op zoek naar naamgenoten met een wapenschild. Over wapenschilden in de regio Gent bezit DSMG heel wat informatie, verspreid in de publicaties over de regio. Ook in de afdeling algemene geschiedenis komt de geïnteresseerde terecht. Niet minder dan 70 titels gaan over heraldiek, de wetenschap van de wapenkunde, vooral dank zij de schenkingen uit de nalatenschap van Marcel Vanderstraeten en de familie Maurits Gysseling. Je vindt ze onder het nummer H …

Reynaert De Vos

 Firmin De Vos ziet zijn reuzen optreden in het Groot BegijnhofOver Reynaert de Vos staat in DSMG een zeer uitgebreide reeks publicaties ter beschikking. Meer dan 180 titels hebben betrekking op tekstuitgaven, omzetting in eigentijds Nederlands, herwerkingen, vertalingen, analyses en studies van verschillende aspecten en vergelijkingsmateriaal. Uiteraard is er ook de volledige reeks aanwezig van het vroegere tijdschrift en de jaarboeken Tiecelijn van het befaamde Reynaertgenootschap. Waarom deze speciale belangstelling?

Het hoogtepunt van de omvangrijke West-Europese Reynaertliteratuur is het Middelnederlandse dierenepos “Van den Vos Reynaerde” met het gekende beginvers “Willem die Madocke maecte…” Dit epos heeft in zijn voorbereiding, ontstaan en nawerking veel met Gent en omgeving te maken. De Latijnse tekst Ysengrimus uit 1149, werd geschreven door een Gentenaar. Deze tekst leidde in Franrijk tot het ontstaan van vele branches, waaronder Le Plaid. Deze Franse tekst was de basis, voor weer iemand uit onze streek, om rond 1260 “van den Vos Reynaerde” te schrijven. Het thans oudst gekende handschrift  werd rond 1541 in Gent gekocht door een oud-student van Leuven, die later proost werd van de koorheren van Comburg in Württemberg. Na de herontdekking door de gebroeders Grimm was het Jan Frans Willems, die de tekst hertaalde en bekend maakte. Hij woonde van 1835 tot aan zijn dood in 1846 in Gent. De nawerking van zijn publicaties was enorm.

Reynaert en bruin in DestelbergenIn de jaren 1950 ontstond op kasteel Notax in Destelbergen een soort “Reynaertacademie”. Deze werd de bakermat van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. De tweede bijeenkomst van de kring in 1962 en een groot deel van het eerste jaarboek in 1963 was aan Reynaert gewijd. Ten oosten van Gent vertellen kleine en grote monumenten over Reynaert, met bijvoorbeeld het prachtige beeld van Bruun de Beer met de smalende Reynaert door Firmin De Vos aan het gemeentehuis van Destelbergen. Ook in de naamgeving van cafés en restaurants, verenigingen, tijdschriften, drank, enz. komt Reynaert aan bod. Bijvoorbeeld in Groot-Lochristi zijn er meer dan 100 gegevens te vinden, die naar Reynaert verwijzen. Die belangstelling heeft veel te maken met het feit dat Hijfte, een deel van Lochristi, onbetwistbaar in het epos vermeld wordt als de duistere plaats van de samenzwering tegen koning Nobel. Wie meer wil vernemen, kan in DSMG terecht.

boek Reinaertstreken        tekening De Cooremeter       Reinaert De Vos        cover        Reinaertbeeld Lochristi

Enkele boeken betreffende de Vlaamse Beweging, foto Bert VervaetVlaamse Beweging

Vlaamse Beweging is een benaming van een lange, complexe strijd voor de volkstaal en voor de culturele, economische en politieke emancipatie van de Vlaamse bevolking. Op meerdere momenten speelden Gentse mensen en groepen daarin een vooraanstaande rol. Daarom verzamelde DSMG een uitvoerige reeks publicaties onder deze naam. Daartussen staan ook enkele archiefdozen met kleinere publicaties rond de houding van een deel van de Vlaamse beweging tijdens Wereldoorlog I en II en de nawerking daarvan.

 

Laatste aanpassing: 11 januari 2023