Jef Crick nu ook in Schrijversgewijs

Jef Crick nu ook in Schrijversgewijs

Ingediend door Louis Gevaert op vr, 03/11/2023

Jef Crick, een labeurwerker met een zeer verdienstelijk cultureel parcours, schrijver van twee romans die enkele decennia nagalmden, in 1919 de eerste die een lang interview kon maken van Hugo Verriest en publiceeerde in Ons Volk Ontwaakt en nadien als een soort vliegende reporter heel cultureel Vlaanderen een forum in krant en tijdschrift bood. Over die Jef Crick is op de website Schrijversgewijs een lemma gepubliceerd (https://schrijversgewijs.be/schrijvers/crick-jef/)

Jef Crick in Schrijversgewijs 2023We laten de man achter Schrijversgewijs aan het woord:

“Jef Crick leerde ik voor het eerst kennen bij het opmaken van een lemma over die andere Jef, Jef Scheirs. Jef Scheirs heeft namelijk een bijdrage geleverd aan Cricks succesroman De Ridder van het Kasteel van Laarne. Niet lang daarna vond ik op een rommelbeurs een exemplaar van die roman en raakte ik onder de indruk van zijn vertellerskwaliteiten. Toen ik nog even later – via de boekenwebsite van De Tinten – ook een bundel andere teksten kon verwerven, was het hek van de dam. Jef Crick zou en moest worden opgenomen in Schrijversgewijs”.

En zo kwam ik al heel snel terecht bij het DSMG, Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling, vzw in Sint-Amandsberg. In het tijdschrift Heemkundig Nieuws en het Jaarboek 38 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg was reeds heel wat informatie gepubliceerd. Mijn dank voor de waardevolle hulp en inzet van bibliotheekmedewerker Louis Gevaert, die uit de bibliotheek en de verzameling Covlaudt tientallen boeken kon tonen. Ook de afdeling Personalia bevatte een achiefdoos vol belangrijke info over het leven en werk van Jef Crick.

Ik hoop dus met deze bijdrage op Schrijversgewijs een steentje te hebben bijgedragen om het werk van Jef Crick opnieuw wat onder de aandacht te brengen.”​​​​​​​

Ter informatie aan onze lezers:

Jef Crick in het Heemkundig Nieuws:

 • Jos Clauwaert, Jef Crick en het slot van Laarne, 1975, jg. 3, nr. 10, p. 5.
 • Jos Clauwaert, Kleine kroniek over Jef Crick’s Rubensroman, 1976, Jg. 4, nr. 3, p. 34.
 • Maurice Buyle, Letterkundige Jef Crick (1890-1965), 1985, jg. 13, nr. 1, p. 7.
 • Jos Clauwaert, Speurend rond de figuur van Jef Crick, 1989, jg. 17, nr. 1, p. 11.
 • Jos Clauwaert, Bibliografie van Jef Cricks medewerking aan Averbodes Weekblad (1956-1961), 1989, jg. 17, nr. 3^4, p. 12.
 • Roger Poelman, Jef Crick en zijn Campo-Santo-uitgaven, 1990, jg. 18, nr. 1, p. 7.
 • Jos Clauwaert, Kroniek over Jef Cricks Rubensroman, 1991, jg. 19, nr. 4, p. 10.
 • Jos Clauwaert, De journalist Jef Crick, 1992, jg. 20, nr. 3, p. 10.
 • Jos ClauwaertJef Crick en de werkman-dichter Fonske Van de Maele, 2004, jg. 32, nr. 2, p. 7.
 • Jos ClauwaertKroniek rond leven en werk van Jef Crick, 2009, jg. 37, nr. 2, p. 18.
 • Jos ClauwaertRond leven en werk van Jef Crick, De oorlogsjaren 1840-44, 2009, jg. 37, nr. 3, p. 14.

Jef Crick in de Jaarboeken

 • Uit de nagelaten geschriften van JEF CRICK, voorafgegaan door een nota van de redactie, 1967, Jb. 5, p. 29.
 • Jos ClauwaertJef Crick letterkundige en kunstcriticus,1976,  Jb. 13, p. 99.
 • Roger Poelman, Jef Crick, zijn loopbaan en zijn oude dag, Jb. 38, 2001, p. 63.