Kristel De Wulf

email
de.wulf.kristel@gmail.com
info

Kristel is een enthousiaste medewerkster die al jaren werkt in verzamelingen bidprentjes en rouwbrieven.
Samen met Valere Geers werkt ze in een nieuw lokaal in huis Lelietak, die zich net naast het convent Engelbertus bevind.  Daar leggen ze een stevige basis voor de mensen die hun familiegeschiedenis opzoeken, immers ze waken over een verzameling rouwbrieven van meer dan 100.000 stuks. Ze worden allemaal ingescand en de gegevens bijgehouden in een Excelbestand. 

functie
Medewerkster Van Wieg tot Graf
afdelingen