Rudy De Meester

Rudy De Meester
info

Rudy De Meester kwam na een opendeurdag in de loop van 2015 onze rangen vervoegen. Op dinsdag (tijdens de lente- en zomerperiode soms beperkt tot de dinsdagvoormiddag) houdt Rudy zich bezig met het opruimen van het archief van de afdeling Oostakker. Na de “Renovatiestorm” die door ons gebouw raasde (en nog niet volledig is geluwd) was dit lokaal aan enig “opkuiswerk” toe. Langzaam maar zeker keert het overzicht terug. Maar zoals in elke afdeling zal het ook hier niet gauw aan werk ontbreken. Week in, week uit komen er krantenknipsels en andere interessante documenten binnen.

Op de vergaderingen van de Heemkundige Kring Oost-Oudburg neemt Rudy de taak van verslaggever en secretaris waar en bij activiteiten verleent Rudy praktische hulp.

Wanneer Rudy niet werkzaam is binnen het DSMG kan je hem een aantal keren in de week en/of  tijdens het weekend wel ergens met de fiets tegenkomen in de Zwalm, de kreken van het Meetjesland of de Zeeuws Vlaamse polders.

afdelingen