Het dak gaat er af!

Het dak gaat er af!

Ingediend door Louis Gevaert op ma, 13/03/2017

De lang verwachte dakwerken aan het DSMG, ons Documentatiecentrum, zijn vanaf vrijdag 17 maart 2017 van start gegaan.
De dakwerken gebeuren in drie fasen en in totaal zijn er 5 werkmaanden voorzien. Er zijn heel wat meegaande werken zoals stellingen plaatsen, het herstellen van het dakgebinte, diverse metselwerken, vernieuwen van de goten, onderdak plaatsen, en uiteraard de pannen terug vastleggen.

Er wordt gevraagd om gedurende de werken NIET meer rondom het huis gaan.
Op straat is ongeveer de helft van de breedte gedurende deze 5 maanden voorbehouden aan de werfcontainer en toe- en afvoer van materiaal.

Er wordt met aandrang gevraagd om ons aan de normale parkeerregels te houden, dus enkel voor laad- of lostijd de wagen op straat parkeren, direct naar de parkeerplaats rijden is steeds de boodschap. 

Voor de medewerkers die aan onze lokalen verder willen schilderen: elke werkdag dat de dakwerken bezig zijn, zijn onze deuren voor u open van 8 tot 17 uur. Na afspraak met mij betreffende het soort werk, klaarzetten van het materiaal en dergelijke meer, en de afspraak met Christiane betreffende de dagen en uren kan ook u voor onze renovatie in het convent aan de slag.

Afbeelding verwijderd.