Martine is 30 jaar actief in het DSMG

Martine is 30 jaar actief in het DSMG

Ingediend door Louis Gevaert op di, 01/02/2022

Martine De Raedt 25 jaar actiefIn 1986 zette Martine De Raedt haar eerste stappen in het documentatiecentrum in Sint-Amandsberg. Zij zocht en vond in diverse plaatsen in het convent Engelbertus kaarten en plannen en bracht die allemaal bij elkaar in een kaartenarchief, zorgde voor een oplijsting ervan en werd uiteindelijk ook de verantwoordelijke van dit archief, een functie die ze uitoefende tot in 2011 en toen overliet aan Herman Rosseau die haar al een tijdje bijstond.

Het jaar daarop in 2012, werd het didactisch project van het Sint-Lucasinstituut, door haar en haar man André Coene opgericht, daarmee probeert men een beeld te krijgen van wat er ontworpen werd, geproduceerd en soms ook bekroond werd en elk op een eigen manier hielp om de opleidingen in het Sint-Lucas tot een hoger niveau te brengen. In het DSMG zijn daarvoor 2 lokalen vrijgehouden.

Sedert 1992 is Martine ook toegetreden tot het bestuur van het Documentatiecentrum, zorgt voor de uitnodigingen en de verslagen van de bestuursvergaderingen en schrijft het jaarlijkse werkingsverslag van het DSMG.

Proficiat Martine!