Op afspraak in de bibliotheek van het DSMG

Op afspraak in de bibliotheek van het DSMG

Ingediend door Louis Gevaert op wo, 03/06/2020

Vanaf zondag 7 juni is het mogelijk om op afspraak boeken te komen ontlenen of terug te brengen als je geen coronaverschijnselen ervaart.

Geraadpleegde boeken en teruggebrachte boeken kunnen op dezelfde dag niet door anderen in handen genomen worden. Je kan ze wel bespreken voor de volgende zondag.

Er is een plexi afscheiding geplaatst tussen de bezoeker en de bibliotheek verantwoordelijke, en er is voor elke aftekening een andere balpen voorzien.

Bel of mail naar Bert Vervaet 09 355 91 75 of bert.vervaet@dsmg.be

Of naar Louis Gevaert 09 228 73 58 of louis.gevaert@dsmg.be

We wensen iedereen naast een goede gezondheid ook veel succes bij zijn komende opzoekingen.

Laatste aanpassing: 3 juni 2020

Balie bib met plexi-glas bescherming