Bestuur

Vorige voorzitters:
Gyseling Maurice 1972-1997
Verbeke André (a.i.) 1998-2005
Vervaet Bert 2005-2024

Het huidig bestuur:

Voorzitter:

Ondervoorzitter Louis Gevaert
Secretaris Martine De Raedt
Penningmeester Miet De Groote
Lid Adrien Brysse
Lid Ignace Van Driessche
Lid Nicole Van Remoortere

Elke eerste donderdag van de maand is er een overlegvergadering
Elk jaar is er een bijeenkomst van het overlegorgaan en een algemene vergadering

Kandidaat bestuursleden nemen contact op met ondervoorzitter Louis Gevaert

Laatste wijziging: 15 april 2024