Bestuur

Het huidig bestuur:

Voorzitter Bert Vervaet

Ondervoorzitter Louis Gevaert

Secretaris Martine De Raedt

Penningmeester Miet De Groote

Lid Frank Gelaude

Lid ......

Lid ......

Elke eerste dinsdag van de maand is er een korte vergadering
Elk jaar is er een algemene vergadering

We zouden graag nog enkele nieuw bestuursleden verwelkomen om de continuïteit van onze werking in de verdere toekomst te kunnen garanderen.