André Coene

André Coene
email
andre.coene@dsmg.be
info

In 2002 werd het politiek archief van wijlen Jacques Monsaert aan het DSMG geschonken. Het bevat uitzonderlijk veel informatie betreffende de omslag in denken over stedenbouw in Gent. Het toenmalige bestuur van het DSMG vond het wenselijk een stedenbouwkundige te vragen om het te archiveren; wat na inventarisatie leidde tot het schrijven in 2008 van Reflecties over stedenbouw te Gent onder Jacques Monsaert: 1971 – 1977 – 1989. In 2011 werd meegewerkt aan de tentoonstelling Grote madammen. Onderzoek in de archieven van het Groot Begijnhof Sinte-Elisabeth en van het kadaster (O.-Vl.) leidden tot de bijdragen: Op zoek naar de bouwmeesters in het stichtingsverhaal van het Groot begijnhof te Sint-Amandsberg en Het stichtingsverhaal van het Groot begijnhof te Sint-Amandsberg zoals geregistreerd in de Patrimonium-documentatie van het Kadaster en in stukken van het Algemeen Rijksarchief. Op die wijze werd architect Florimond Van de Poele in ere hersteld. Hij was één van de medestichters van de kunstschool Sint-Lucas Gent. Sinds 2012 heeft het onderwijsarchief Sint-Lucas Gent in het DSMG een vaste stek.

functie
Beheert het archief van wijlen Jacques Monsaert, burgemeester te Sint-Amandsberg en Gent; Beheert het opleidingsarchief Sint-Lucas Gent