Archief Jacques Monsaert

Een detail van Lokaal 2.6 - Fonds J. MonsaertMonsaert Jacques Het archief Jacques Monsaert is een beleidsarchief gevormd door Jacques Monsaert (1934-2002), de laatste burgemeester van Sint-Amandsberg (1971-1976), na de fusie van gemeenten in 1977 schepen van Stadsontwikkeling, Openbare Werken en Rechtszaken in Gent (1977-1982) en burgemeester van Gent (1983-1988). 

De politicus Monsaert was buitengewoon geïnteresseerd in stedenbouw en geëngageerd in stadsontwikkeling. De verweving van politiek beleid met de discipline stedenbouw is in dit archief prominent aanwezig. Zo speelde Jacques Monsaert een markante rol in het transitieproces dat leidde tot stadsvernieuwing te Gent, wat algemeen als een trendbreuk op het gebied van de stadsontwikkeling te Gent gemarkeerd staat. Zijn politieke carrière viel samen met het kantelen van het denken over stedenbouw en met het gelijktijdig zoeken naar alternatieve planningsconcepten. Jacques Monsaert en zijn Planningteam laveerden tussen wensdroom, haalbaarheid en opportuniteit.

Het archief Jacques Monsaert is tegelijk een politiek archief en een persoonsarchief met een omvang van 217 standaard archiefdozen. De inventaris geeft toegang tot 7.387 + 117 stukken/dossiers. Bij de ontsluiting dient rekening gehouden met de bepalingen van de Archiefwet o.a. Stukken uit het archief kunnen worden geconsulteerd voor wetenschappelijk onderzoek. 

Literatuur: 

Coene A., Tijdens de scharnierjaren 1976-1977 kantelden het denken over en de praktijk van de stedenbouw. De case Gent. In Jaarboek XLIV van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, Gent, 2007, p. 83-124.

 

André Coene