Martine De Raedt

Martine De Raedt
email
martine.de.raedt@dsmg.be
info

Wijlen dr. Gysseling vroeg in 1991 aan Martine om het secretariaat van het DSMG te behartigen. Zij is daarmee wellicht de oudste medewerkster in dienst, niet in jaren… Zij inventariseerde er vanaf 1986 de aanwezige collectie ‘kaarten en plannen’ tot Herman Rosseau die taak overnam in 2011. Geen toeval dat zij medeauteur is van het boek Kaarten van Gent 1534 | Plannen voor Gent 2011. Heden bouwt zij mee aan het onderwijsarchief Sint-Lucas Gent. Geschoold in de richting plastische kunsten is zij de aangewezen persoon om met kennis van zaken archivalia betreffende een kunstschool te selecteren en te beheren. Die verzameling van Sint-Lucas ligt bewaard in twee lokalen in het convent Engelbertus.

functie
Lid van de Raad van beheer; Secretaresse DSMG
Archivaris van de deelverzameling Onderwijsarchief Sint-Lucas Gent