Raf De Pauw

Raf De Pauw
email
raf.depauw@iprovide.be
info

Binnen het DSMG draagt Raf De Pauw zorg voor het archief van KSA-Reinaart. Net zoals het archief van deze jeugdbeweging uit Sint Niklaas kwam Raf hier terecht via DSMG-medewerker en KSA-proost Raymond Van Wassenhove. Elke dinsdagnamiddag tracht Raf wat meer orde te brengen in de nog steeds aangroeiende hoeveelheid documenten, tijdschriften, foto's, dia's, vlaggen, uniformstukken, enz. 
Raf is daarnaast ook nog actief in het archief van KSA gouw Oost Vlaanderen.

In Oostakker is hij sinds kort koster van de Sint-Amanduskerk waar hij ook lid is van de kerkraad en dienst doet als lector en doopcatechist. Hij is daar ook medewerker bij de welzijnsschakel 'Kans' en de plaatselijke 11.11.11,-groep.
De rest van de vrije tijd gaat op in het onderhoud van tuintjes en klussen bij mensen met beperkte mogelijkheden.

functie
medewerker KSA-archief