KSA Sint-Niklaasarchief

Het KSA-Reinaart archief uit Sint-Niklaas is op een bijzonder attente manier in het DSMG terecht gekomen.

Sedert lang is Pater Raymond proost van deze jongerengroep.
Toen pater Raymond 65 jaar oud werd heeft de KSA leiding de koppen bij elkaar gestoken en voor een nooit geziene stunt gezorgd.

Het archieflokaal voor KSA Sint-Niklaas
Het archieflokaal voor KSA Sint-Niklaas

Men wist dat pater Raymond al altijd het KSA archief van belang vond en dat hij ook een medewerker is van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg.
Zonder medeweten van de bijna-jarige nam men contact op met Louis Gevaert en werd er afgesproken om een lokaal in te richten voor het KSA-archief en ook nog eens een flinke duit in het zakje doen om deze inrichting te helpen betalen. Onze medewerkers Geert Geers en Miet De Groote werden erbij gehaald en samen hebben we het lokaal klaargemaakt.

Op een afgesproken dag kwam de leiding van KSA Reinaart met het archief naar het DSMG en werd alles gedeponeerd in het lokaal 2.2.

Er werd van de werken een PPP presentatie gemaakt en tijdens een viering, met optreden van de kinderen, in Sint-Niklaas, werd deze getoond en aldus pater Raymond op dezer wijze in de bloemen gezet.

Veel van dit archief werd reeds gebruikt in een publicatie over de KSA geschreven door Pater Raymond.

Ondertussen is oud-KSA-er Raf De Pauw bij het vrijwilligersteam van het DSMG gekomen en heeft zich het verder ordenen van dit KSA-archief tot taak gekozen. Het archief is sedert 2019 grotendeels in archiefdozen gestoken en beslaat ondertussen ongeveer 40 m.

Raf De Pauw aan bureau archiefdozen KSA

Raf aan het werk, fotograaf Frederik Vanderstraeten.

We zoeken nog KSA-leden om foto's en dia's te helpen thuiswijzen en de mensen te herkennen.

Enkele leiders van deze KSA Reinaart (die in Gent studeren) helpen ook Euro's te verzamelen voor de renovatie van het DSMG. Wat men vindt van leeggoed die statiegeld kan opbrengen wordt bij pater Raymond afgeleverd. Daardoor heeft de KSA-Reinaart op het einde van 2019 reeds € 56,00 bijgebracht.
Waarvoor onze dank! 

literatuur: Peter Heyrman, Raymond Van Wassenhove, De katholieke studentenactie te Sint-Niklaas (1927-1987)

Laatste bewerking: 11 augustus 2020.