KSA Sint-Niklaasarchief

Het KSA-Reinaart archief uit Sint-Niklaas is op een bijzonder attente manier in het DSMG terecht gekomen.

Sedert lang is Pater Raymond proost van deze jongerengroep.
Toen pater Raymond 65 jaar oud werd heeft de KSA leiding de koppen bij elkaar gestoken en voor een nooit geziene stunt gezorgd.

Het archieflokaal voor KSA Sint-Niklaas
Het archieflokaal voor KSA Sint-Niklaas

Men wist dat pater Raymond, al altijd, het KSA archief van belang vond en dat hij ook een medewerker is in het DSMG, het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling in het Groot Begijnhof 46 te Sint-Amandsberg.
Zonder medeweten van de bijna-jarige nam men contact op met Louis Gevaert en werd er afgesproken om een lokaal in te richten voor het KSA-archief en ook nog eens een flinke duit in het zakje doen om die inrichting te helpen betalen. Onze medewerkers Geert Geers en Miet De Groote werden erbij gehaald en samen hebben we het lokaal klaargemaakt.

Op een afgesproken dag kwam de leiding van KSA Reinaart met het archief naar het DSMG en werd alles gedeponeerd in het lokaal 2.2.

Er werd van de werken een PPP presentatie gemaakt en tijdens een viering, met optreden van de kinderen, in Sint-Niklaas, werd deze getoond en aldus pater Raymond op dezer wijze in de bloemen gezet.

Veel van dit archief werd reeds gebruikt in een publicatie over de KSA geschreven door Pater Raymond.

Ondertussen is oud-KSA-er Raf De Pauw bij het vrijwilligersteam van het DSMG gekomen en heeft zich het verder ordenen van dit KSA-archief tot taak gekozen. Het archief is sedert 2019 grotendeels in archiefdozen gestoken en beslaat ondertussen ongeveer 40 m.
Het archief geeft per jaar een overzicht van wat er in elke afdeling gebeurde van voor 1930 tot heden. Daarnaast is een hele collectie foto's en dia's die men wilt beschrijven en ontsluiten. Eigenlijk zou elke leider die er ooit actief was eens moeten komen helpen om die beelden te bekijken en de info erover te vergroten.

Raf De Pauw aan bureau archiefdozen KSA

Raf aan het werk, foto Frederik Vanderstraeten.

We zoeken nog KSA-leden om foto's en dia's te helpen thuiswijzen en de mensen te herkennen.

Om onze collectie KSA- tijdschriften aan te vullen, zoeken we nog ontbrekende nummers.
Hier zie je welke tijdschriften we reeds verzamelen: KSA-Tijdschriften
Meer info bij Raf De Pauw 

Enkele leiders van deze KSA Reinaart (die in Gent studeren) helpen ook Euro's te verzamelen voor de renovatie van het DSMG. Wat men vindt van leeggoed die statiegeld kan opbrengen wordt bij pater Raymond afgeleverd. Daardoor heeft de KSA-Reinaart op het einde van 2019 reeds € 56,00 bijgebracht. Waarvoor onze dank!

Literatuur: Peter Heyrman, Raymond Van Wassenhove, De katholieke studentenactie te Sint-Niklaas (1927-1987)
Laatste bewerking: 18 januari 2024.
 Linkerkant lok KSA lokaal KSA Rechts