andere collecties

Er zijn ook nog tal van andere collecties onder andere van Kluyskens, De Beer, De Smet, Goossenaerts, Rodenbach, De Keyser, ...
 

Archief Jozeph Vermeulen

Archiefvormer: Jozeph Vermeulen
Schenking G. Van Audenhove – Y. Mees , juni 2001.
Archiefontsluiter: Erik Schepens
Laatste bewerking: 17 11 2002
inhoud: Brieven in verband met politiek, Jong Dietschland, Gent eentalige straatnamen 1938-1940, Joseph Vermeulen als dichter, pseudoniem Joost Wieland, enz.
Bevat twee types documenten (vijf archiefdozen), te raadplegen na overleg met onze medewerker Luc Devriese

  1. Notulen, documentatie en kladversies van de grote straatnamenoperatie die in 1940-1943 doorgevoerd werd en waaraan we een belangrijk aantal huidige straatnamen in Gent-stad, Sint-Amandsberg, Ledeberg en Gentbrugge te danken hebben. Zie hierover in het tijdschrift Gandavum, jg. 14 (2009) nr. 1. Vermeulen was niet alleen de drijvende kracht achter deze operatie, hij bedacht ook de meeste nieuwe straatnamen.

  2. Manuscripten van niet gepubliceerde dichtwerken, meestal in verband met Gent, van de folklorist- dichter- advocaat- politicus Vermeulen, die na W.O. I schepen van handel, nijverheid en feestelijkheden werd, maar die zichzelf liefst schepen van folklore noemde.

 

Archief Maurits Gysseling

Archiefvormer: dr. Maurits GYSSELING
Schenking: weduwe Gysseling
Archiefontsluiter: Erik Schepens
Laatste bewerking: 22 06 2005
Opmerking: Kan nog verfijnd worden
Inhoud: verspreid in 16 archiefdozen, te raadplegen na overleg met onze medewerker Luc Devriese.
Verslagen van de Provinciale Commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving, adviezen voor straatnaamgeving

 

Archief Van Ooteghem

Schenking van Roger Vanhuffel, Sint-Amandsberg
Archiefontsluiter: Erik Schepens 
Zijn laatste bewerking: 04 december 2003
Inhoud: Verzameling muziekpartituren

In 2017 werd dit nagezien door onze medewerker Jan Driessens, (was voorheen muziekleraar) en is de verzameling ontdaan van alle werken die niet met onze streek te maken hebben.

 

Archief Marietje Vande Putte

Archiefvormer: Marietje Vande Putte
Eerste neerlegging door haar zuster Adèle (bemiddeling pater André Van Daele, o.p.)
Archiefontsluiter: Erik Schepens
Laatste bewerking: 19 november 2002
Inhoud: Briefwisseling in verband met haar gedichten, Proza ....

 

Archief Robert Van Pottelbergh

Archiefvormer: Robrecht Van Pottelbergh, oud-burgemeester van Sint-Amandsberg
Archiefontsluiter: Erik Schepens
Eerste bewerking: 12 november 2002
Het fonds Van Pottelbergh is overgebracht naar het lokaal 1.6 waar de afdeling Sint-Amandsberg momenteel gevestigd is. Daar heeft onze medewerker Frederik Vanderstraeten het verdere ontsloten.
Inhoud: briefwisseling betreffende politiek van vóór 1914 en W.O. I, tijdens het interbellum, de Spaanse Burgeroorlog, …

 

Collectie Cultuurplatform Sint-Amandsberg 

De collectie van het Cultuurplatform van Sint-Amandsberg is samengesteld door verschillende schenkingen die in de loop der jaren hier zijn binnengekomen.
Naast de vele schenkers die af en toe een folder over een cultureel gebeuren in Sint-Amandsberg binnenbrachten is een grote hoeveelheid materiaal afgegeven door Noel Ramon, Louis-Philippe Dierieckx, Walter De Wilde, zodat we deze drie hier eventjes extra vermelden. Enkele jaren nadat Danny Mattens diverse dozen klasseerde, heeft Frederik Vanderstraeten door enkele nieuwe schenkingen het hele werk nog eens moeten overdoen.
Walter De Wilde, de laatste voorzitter van het Cultuurcomité, heeft om het boek '40 jaar werking Cultureel Comité Sint-Amandsberg, 1966-2006' te stofferen vele dagen onze documentatie van het cultuurplatform komen inkijken. Dit overzichtswerk is daarna in onze bibliotheek ter beschikking gesteld.
Literatuur: Walter De Wilde, 40 jaar werking Cultureel Comité Sint-Amandsberg, 1966-2006.

Laatste wijziging: 6 januari 2020.