Fonds Sint-Lucas Gent

studenten ontwerpen glasramen in Sint-Lucas GentAansluitend op de viering 150 Jaar kunstschool Sint-Lucas Gent (2012) werd het Fonds Sint-Lucas Gent opgericht. het Fonds  Sint-Lucas-Gent brengt verspreide archivalia met betrekking tot de historiek van de Sint-Lucasschool bijeen.

Veel voormalige alumni bezitten ‘souvenirs’ van hun kunstopleiding aan Sint-Lucas. Docenten hielden syllabi en studieprogramma’s bij. Die documenten dreigen met de tijd verloren te gaan. Het samenbrengen van her en der verspreide stukken vermijdt gevaar voor verwaarlozing. Door de archivalia te inventariseren, te bestuderen, door relevante stukken digitaal te ontsluiten, wordt rond dit erfgoed een collectief geheugen opgebouwd, dat eigenheid, tradities en culturele rijkdom probeert vast te houden in een continu overleveringsproces. 

Het Fonds Sint-Lucas-Gent is een specifiek opleidingsarchief. De aandacht gaat er naar wat daar precies ontworpen, geproduceerd en bekroond werd. 

Publicaties:

De geest van kunst & ambacht aan Sint-Lucas Gent, 2018 (ISBN 9789090308821)

en bijdragen in verschillende jaarboeken van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg over het Hoger Sint-Lucasinstituut in Gent en zijn alumni. Raadpleeg het register.

André Coene en Martine De Raedt, fondsbeheerders.