Raymond Van Wassenhove

Raymond Van Wassenhove
email
info@dsmg.be
info

Raymond is een pater Dominicaan, bondsproost KSA-Reinaert te Sint-Niklaas, conservator van de kerk en het museum Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg, schoolpastoor basisschool Nieuwenbosch te Gent, Leest regelmatig de mis bij de Zusters van Liefde in de Molenaarsstraat te Gent.Zijn brede interesse spitst zich vooral naar geschiedenis, kunst en kunstgeschiedenis, begijnhoven en literatuur, maar ook koken behoort tot zijn passies. In het DSMG is hij medebeheerder van het Archief KSA Reinaert (Sint-Niklaas, staat in voor de afdeling Dobeg, het documentatiearchief over begijnhoven, begijnen en Bagarden, Hij houdt nauwgezet de documentatie over Reinaert de Vos in orde en is een eerste klas excerpeerder van niet bijgehouden kranten, tijdschriften en boeken.

functie
excerpeerder eerste klas