DOBEG

Daar ons documentatiecentrum gelegen is in het Groot Begijnhof kregen we van toeristen en andere bezoekers telkens weer vragen rond de betekenis van begijnen. Daarom rijpte sinds 2004 het plan om een documentatie op te bouwen, niet alleen over de begijnhoven van Gent, maar over gans de begijnenbeweging. De basis van onze collectie was een verzameling geestelijke lectuur afkomstig uit de plaatselijke conventen. Daarnaast waren er onder meer publicaties, knipsels, foto’s en zichtkaarten. 30 jaar documentatiecentrum in het Groot Begijnhof had duidelijk zijn sporen nagelaten in alle afdelingen van DSMG. 
Pater Raymond Van Wassenhove werd bereid bevonden om deze collectie verder uit te bouwen en kreeg daarbij hulp van onder meer Cecile Vanooteghem. Op dit ogenblik zijn er al gegevens verzameld over de meeste begijnhoven die ooit hebben bestaan en groeit onze documentatie uit tot de meest diverse in zijn soort. Wij verzamelen niet alleen gegevens over de historische begijnenbeweging, maar ook over de beeldvorming daar rond en de verwante geestelijke bewegingen, zoals de begarden en de moderne devotie. De verzamelde gegevens over al de begijnen die leefden in het Sinte-Elisabeth Groot Begijnhof te Gent en te Sint-Amandsberg zijn ter beschikking op afspraak. Het resultaat is verbluffend en DOBEG (documentatie Begijnenbeweging) werd op de kortste keren een pareltje die op aanvraag te raadplegen is. 

De renovatiewerken in ons lokaal zijn in september 2016 beëindigd, onze medewerkers zijn na de Covid-jaren aan de herschikking van de documentatie begonnen, zodat de opzoekingen in DOBEB terug mogelijk zijn, na aanvraag, via Cecile Vanooteghem.

Begijnen aan de ingangspoort

Bijgewerkt 19 februari 2024