Affiches

Reeds in de jaren'70 is men in het DSMG begonnen met een affichecollectie aan te leggen. Lode Hoste begon samen met Anne-Marie Van Bever de vele affiches op fiche te beschrijven en dan te classificeren per onderwerp.

Helaas werd in 1982 gestopt met het verder ontsluiten van de affiches. Deze collectie werd ondergebracht in lokaal 0.5b en bleef, onder impuls van mevrouw Eggermont echter verder aangroeien en opgestapeld, echter zonder verdere ontsluiting.

In april 2005 kwam een positieve kentering. Een nieuwe medewerker André Maes gooide het over een heel ander boeg om de affiches te classificeren. Niet meer per onderwerp maar volgens de lengte, de breedte en een volgnummer. Terzelfder tijd werd er gestart met het ontsluiten van de reeds genummerde affiches via digitale registratie. Met de hulp van Miet De Groote en Jeanne Coppens werden de affiches gesorteerd volgens formaat, een gigantisch werk dat een voorlopig einde kende in 2008.

Ondertussen heeft André Maes alle aandacht op het fotoarchief gezet, waarna Miet De Groote het voortouw nam om samen met Jean-Marie Heyerick de gegevens van de affiches op PC in te brengen. Sedert enkele jaren helpt Lut Goethals om de nieuw binnengekomen affiches op te meten en te nummeren.

Momenteel zijn er een 13000 affiches al goed ontsloten, zegge circa 60 % van het totaal. Ondertussen heeft Jean-Marie zich 100% toegelegd op de afdeling Sabbattini, waardoor Miet en Lut een bijkomende helpende hand zoeken om gegevens van de affiches op pc in te voeren. Kandidaten nemen contact op met onze voorzitter Bert Vervaet

Nieuwe en oude affiches van allerlei afmetingen, vorm en kleur die betrekking hebben op iets of iemand in de provincie Oost-Vlaanderen zijn nog steeds welkom bij Miet ter vervollediging van de collectie.

Literatuur: Jean-Marie Heyerick, De affichecollectie van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr Maurits Gysseling: een schat aan informatie,  Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jaarboek 47, 2010 blz. 97-149.

Affiche 1949 kermis Dries Heusden
Affiche Kermis Dries Heusden 1949

Laatste wijziging: 17 juli 2019