Affiches

Reeds in de jaren'70 is men in het DSMG begonnen met een affichecollectie aan te leggen. Lode Hoste begon samen met Anne-Marie Van Bever de vele affiches op fiche te beschrijven en dan te classificeren per onderwerp.

Helaas werd in 1982 gestopt met het verder ontsluiten van de affiches. Deze collectie werd ondergebracht in lokaal 0.5b en bleef, onder impuls van mevrouw Eggermont echter verder aangroeien en opgestapeld, echter zonder verdere ontsluiting.

In april 2005 kwam een positieve kentering. Een nieuwe medewerker André Maes gooide het over een heel ander boeg om de affiches te classificeren. Niet meer per onderwerp maar volgens de lengte, de breedte en een volgnummer. Terzelfder tijd werd er gestart met het ontsluiten van de reeds genummerde affiches via digitale registratie. Met de hulp van Miet De Groote en Jeanne Coppens werden de affiches gesorteerd volgens formaat, een gigantisch werk dat een voorlopig einde kende in 2008.

Ondertussen heeft André Maes alle aandacht op het fotoarchief gezet, waarna Miet De Groote het voortouw nam om samen met Jean-Marie Heyerick (†) de gegevens van de affiches op PC in te brengen. Lut Goethals hielp af en toe om de nieuw binnengekomen affiches op te meten en te nummeren. Sedert 2018 komt Sonja Vereecke op dinsdag en donderdag het team versterken.

Momenteel zijn er een 22.000 affiches al goed ontsloten, zegge circa 75 % van het totaal. Een bijkomende helpende hand om gegevens van de affiches op pc in te voeren is nog steeds welkom. Kandidaten nemen contact op met  Louis Gevaert

Nieuwe en oude affiches van allerlei afmetingen, vorm en kleur die betrekking hebben op iets of iemand in de provincie Oost-Vlaanderen zijn nog steeds welkom bij Miet ter vervollediging van de collectie.

link naar >  >  >  affiches 2022 12 <  <  <  met 20.000 affiches

Literatuur: Jean-Marie Heyerick, De affichecollectie van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr Maurits Gysseling: een schat aan informatie,  Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jaarboek 47, 2010, blz. 97-149.


 verzameling affiches Harmonie Heusden 1948-2019
Collage diverse affiches 1948-2019 ter gelegenheid van de tentoonstelling 200 jaar Harmonie in Heusden

Laatste wijziging: 4 november 2023.