Opzoekmogelijkheden

Hulp medewerkers en opzoekmogelijkheden

Elke zondag zijn er verschillende medewerkers in de bibliotheek aanwezig. Speciaal voor de bezoekers staan ze klaar om jou te helpen met tips om uw speurwerk vooruit te helpen, hetzij helpen een boek te zoeken, via PC of handmatig. Vergeet niet dat het wel jij bent dat het werk moet afmaken.

Volgende medewerkers staan regelmatig ter uwer beschikking op zondag: Bert Vervaet, Cecile Vanooteghem, Miet De Groote, Martine De Raedt, Christiane Van Winckel, Louis Gevaert, ...

PC in bib 

Een computer in de bibliotheek staat ter beschikking van de bezoekers om het register van Cageweb te raadplegen.

Het is onze ambitie om van onze website een onmisbaar instrument te maken bij het opzoeken van de documenten die in ons documentatiecentrum te vinden zijn. Wij zoeken een of meerdere vrijwilliger die dit willen helpen waarmaken.

Website 

Onze website zal 'met tijd en boterhammen' groeien tot een bron van informatie. 

Als we er de medewerkers voor vinden kan dit een boeiend instrument worden om uw opzoekingen te bevorderen. Wie daaraan wilt meewerken neemt contact op met Louis Gevaert.
Vanaf dag 1 hebben we reeds een en ander opzoekbaar gesteld en het kan met uw hulp vanaf morgen groeien.

Internet heeft heel wat mogelijkheden

Dankzij het internet kan je van thuis uit al heel wat informatie vinden. Neem niet klakkeloos over, maar probeer zelf wat je vindt op zijn juistheid te controleren. 

Het zelf doornemen van documenten geeft je een eigen kijk op de door jou opgezochte gegevens en kan een meerwaarde worden in jou werk. 

Wie start met zijn opzoekingswerk is in het DSMG op een goed adres om van onze medewerkers tips te krijgen tijdens zijn opzoekingen.

Via www.CaGeWeB.be kan u thuis zien wat er reeds jaren in onze bibliotheek aanwezig is. Weet dat deze lijst van 21.000 boeken in onze bibliotheek een periode achter blijft ten opzichte van de schenkingen, de verwerking is afhankelijk van de vrije tijd van onze medewerkers.

Vanaf juni 2019 is er overal in het convent Engelbertus connectie met een nieuw Wifi netwerk: dlink-DC82-5GHz
En is er in elk lokaal de mogelijkheid om met een draad aan te sluiten op ons snel netwerk.

Laatste bijwerking: 28 januari 2022