BIB tips

Tip 1:

Als u de bibliotheek bezoekt is het wenselijk om het aanwezigheidsregister in te vullen. Dit gebeurt op de rechterpagina.

De linker pagina is voor twee zaken nuttig:

  1. Door het noteren van het consulteren van andere afdelingen, documentatie, kaarten, bidprentjes, enz zien we na verloop van tijd welke documenten het meest worden geraadpleegd.
  2. Door op die linker pagina te schrijven waarvoor u opzoekingen doet, kunnen andere medewerkers zien waar ze tijdens hun wekelijks werk extra aandacht moeten voor hebben. Je weet maar nooit dat daardoor net dat te voorschijn komt waar u al lang naar zoekt. Of de verschillende medewerkers bevragen elkaar (met velen weet je meer dan alleen) wat bevoorbeeld resulteert naar verwijzingen in de bibliotheek en de andere archieven van het DSMG waar u nog niet aan gedacht had.

 

Tip 2:

Het DSMG is aangesloten bij CAGEWEB, dit is een organisatie die 25 kleinere wetenschappelijke/culturele bibliotheken verenigt en gezamenlijk naar oplossingen zoekt die de werking van de aangesloten bibliotheken kan verbeteren.

Daarvan is de gemeenschappelijke databank een voorbeeld van.

Via www.cageweb.be kan u thuis de titels van boeken opzoeken en zien in welke bibliotheek u die kan raadplegen.

Schrijf naast de titel dan ook het plaatsingsnummer op en breng dit mee bij uw volgend bezoek. Dit is zeer tijdsbesparend en zo kan u maximaal genieten van uw bezoek aan onze bibliotheek.