Gentse Tijdschriften

Sedert 2010 zijn alle Gentse tijdschriften door Luc Devriese in het lokaal 1.2 ondergebracht. Samen met Louis Gevaert werden alle archiefdozen gelabeld en een lijst opgemaakt om de tijdschriften in een oogwenk terug te vinden. Tot grote vreugde van Luc helpt Sonja Vereecke sedert 2019 om de archiefdozen aan te vullen.

Hieronder vind je een lijst van de voornaamste ervan: 

De naam van het tijdschrift wordt gevolgd door een lettercode en een volgnummer waardoor het gezochte tijdschrift snel gevonden wordt.

Laatste wijziging: 4 maart 2022
 

Agentenaar (Den) DAP 11
Aktiecommittee Verontruste Ouders - AVO R 2
Amarant KL 11
Animo EV 1
Bien Public (Le) DAP 18
Bij een R 20
Boek en Bibliotheek KL 17
Broeders van Liefde Contactblad R 27
Cahiers de la Biloque (Les) V 2
CAO - Centrum Architectuuronderzoek Sint-Lucas KL 15
Collationes Brugenses et Gandavenses R 15
Contact (Sint-Lievens college) O 1
Contact en Cronijke (Sint-Lievens college) O 1
Contact tussen gezin en college R 4
COO kontakt SW 4
Courrier de Gand (Le) DAP 1
Cronijke (De) Sint-Lievens college O 1
Cultuur - Info KL 18
Cultuur Info Gent EV 5
Cv christelijk en Vlaams R 9
Dekenijen (Onze) SW 11
Deze week in Gent (Agenda Streekkrant) EV 7
Diepgang R 20
Dominikaans leven R 5
Dulle Draak (De) DAP 16
EBES HIP 13
Eenheid (De) DAP 18
Flandre judiciaire (La) SW 12
For You Magazine HIP 6
Franciscania R 28
Free Ticket EV 1
Frontaal M 4
GAL Krant (Gents Actiefront Leefmilieu) M 3
Gazet van Gent HIP 18
Geen rijker kroon dan eigen schoon KL 3
Geloof leven R 10
Gent Werkt HIP 14
Gentenaar Magazine (De) DAP 17
Gents Advertentieblad (Het) HIP 8
Gents Advertentieblad Magazine (Het) HIP 8
Gents welzijnsnieuws SW 3
Gentsch Museum Kl 12
Gentsche Zot (De) HIP 5
Gentse Gebeurtenissen EV 6
Gentse Millenniumkrant (De) HIP 6
Gentse Revue HIP 6
Gentse vereniging voor Scriptophilie V 7
Geroepen R 25
Gidsenbond OVL Mededelingen V 3
Godsdienstige week van het bisdom Gent R 23
Grande et petite Thérèse R 20
Grutto (de) M 1
Hamster M 5
Hartezorg SW 4
Heraut (GOV) - (De Gidsenbond OVL) V 4
Hou ende Trou EV 4
Informele priestergroep Gent R 18
Jeugd en cultuur R 6
Jij en ik R 8
Jong Dietschland DAP 7
KANTL (academie) Jaarboek KL 5
KANTL (academie) Verslagen KL 7
KANTL (academie) Verslagen en mededelingen KL 6
Kapel en Beeld R 25
Kasteelgalm R 21
Katholieke schoolgids (De) O 3
Kerkplein R 11
Knack Gent DAP 13
Knack Gent City DAP 13
Knack Oost DAP 13
Kroonblaadje SW 10
Kultuurkrant (van De Streekkrant) EV 8
Kunst en Letterblad KL 2
Kunst Nu - Kunst KL 16
Leesmuseum KL 1
Maandbrief van de gezinsgroepen R 24
Maatschappij Bevordering Nijverheid Wetenschappen Kl 1
Mariaal tijdschrift R 22
Mededelingen van de Stad Gent SW 13
Messager Thérésien R 19
Metro (De) DAP 15
Morgenbode (De) DAP 9
Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje KL 2
Nederlandsch Museum KL 2
Nieuw Gentenaarke (Het) HIP 8
Nieuwe Gazet van Gent DAP 18
Nieuwe Metro (De) DAP 16
Nieuwe Vlaamsche Illustratie DAP 3
Nieuws van de Week (Het) DAP 14
Nivoo HIP 7
Nouveau Courrier (Le) DAP 2
Ons Roer V 6
Ons Vaderland DAP 18
Onze jeugd R 12
Open Kring Getuigenis KL 9
Oude abdij van Drongen R 10
Parus M 2
Patersholnieuws SW 5
Poëziekrant KL 10
Priesteruurgebed R 16
Pro Vita - Pro Vitae - Gezin en Leven R 3
Profiel (Het) SAM 1
Promenade HIP 11
R4 Driehoek HIP 1
R4 Regionaal Gent - West HIP 3
R4 Regionaal Gent Oost HIP 1
R4 Regionaal Info -Oost HIP 2
R4 Regionaal West HIP 3
R4 Regionaal Zuid HIP 4
R4 Regionaal Noord HIP  
Real Estate Review HIP 12
Rots. Lekenorde Sint-Paulus R 1
Schets KL 15
Serafijns wachtwoord R 13
Sidmar Nieuws HIP 15
Snoeks Almanak KL 13
Snoeks Grote Almanak KL 14
Sodiganda SW 7
SOS Gent SAM 2
Spectator DAP 19
Spieghel Historiael - Bond Gentse Germanisten KL 4
Spirit (Zusters kindsheid jesu) R 26
Sport -regionaal Gent en O-Vl (Nieuwsblad - De Gentenaar) DAP 20
Sportgazet (De) DAP 11
Stad Gent EV 6
Stadsmagazine Gent SW 9
Steps HIP 10
Stropken (Het) EV 7
Sur l'Eau V 5
Taptoe EV 5
Teresia (Theresia) R 20
Theater Magazine EV 7
Tienstiens SW 8
Uit in Gent EV 3
Van harte R 27
Vertrouwen Theresia R 20
Visie Gent regionaal SW 6
Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift O 2
Vlaamsche Smeder (De) DAP 10
Vlaamse Gids (De) KL 8
Volk (Het) DAP 6
Volkskundige Kroniek V 1
Volksstem (De) DAP 12
VOLS (Sint-Lievenscollege) O 1
Volvo Contact HIP 16
Volvo Magazine HIP 17
Voor Allen DAP 12
Vooruit DAP 5
Vooruit Bijvoegsel DAP 4
Week-up EV 2
Wees (De) SW 2
Werker (De) DAP 12
Wielewaal Gent (Contactblad De) M 3
Wijs SW 1
Witte Kaproen (De) DAP 18
Witte Raaf (De) KL 11
Zacheus R 17
Zondagsblad Letterkundig Bijblad van Vooruit DAP 8
Zone 09 HIP 9