Voorstelling van de afdeling Gent

Alles wat binnenkomt aan klein drukwerk in het DSMG over de stad Gent (9000) komt bij ons terecht voor verdere sortering en klassering. Het zijn vooral krantenknipsels, brochures, reclames en flyers.

De hele verzameling is ondergebracht in de volgende categorieën

Leven en werken van elke dag

Handel en nijverheid, onderwijs, samenleving en welzijn, mobiliteit, sport, milieu, plant en dier.

Stedenbouw en monumenten

Bebouwing, wijken, beluiken, de drie torens van Gent, kerken, merkwaardige gebouwen, waterlopen en bruggen.

Cultuur en ontspanning

Volksleven, theater, musea en tentoonstellingen, muziek, film en media.

Letteren en papiermedia

Bibliotheken, archiefinstellingen, drukkerijen, periodieken, boekhandels, krantenwinkels

Bestuur

Dagelijks bestuur, verkiezingspropaganda, info naar publiek.

Gentse straten

Bijna elke straat in Gent (9000) heeft een map met vooral krantenknipsels, folders en notities die er mee te maken hebben. Bepaalde stratencollecties, vooral in het centrum, zijn intussen uitgegroeid tot archiefdozen en bevatten een schat aan wetenswaardigheden. De ‘Gentse straten’ is één van de meest geraadpleegde verzamelingen van het DSMG.

Personalia

Artikels, rond van één persoon worden hier verzameld, gesorteerd en gearchiveerd. Door de jaren heen zijn al minstens 10.000 artikels verzameld van bekende en minder bekende Gentenaars.

Overzicht archiefdozen Afdeling Gent

Er is ondertussen een 20 m archiefdozen onder de noemer Vliegende bladen Gent.

Voor de meeste up-to-date versie, Klik hier  voor een PDF-versie hiervan  

Opzoekmogelijkheden betreffende Ghentsche tydinghen 

Van de Heemkundige en Historische Kring Gent mogen we de digitale versie van hun tijdschrift Ghendtsche Tydinghen in ons documentatiecentrum laten raadplegen. Natuurlijk kan u ook de volledige gedrukte collectie vinden in onze bibliotheek.

Wie lid wil worden van die kring... stuurt een mail naar Luc Devriese en formuleert zijn wens.

Laatste wijziging: 6 mei 2020