Destelbergen

De afdeling Destelbergen in het DSMG is te vinden in het lokaal 2.9. Het wordt momenteel gerund door Louis Gevaert.

Hier wordt alles over Destelbergen en Heusden bewaard, met uitzondering van foto's en affiches die in die respectievelijke collecties bewaard worden.

Wie bij opruimwerken stoot op papieren archief betreffende verenigingsleven, scholen, maatschappijen, enz... en je wilt het kwijt contacteer ons dan.

Ook in deze afdeling is er nood aan een bijkomende kracht om het lokaal en zijn inhoud te ordenen en op PC de gegevens over Destelbergen en Heusden bij te houden.

In de lente van 2017 werden de vensterramen geschilderd door Roland Stevens. Ondertussen werd de kalk aan de muren en het plafond wat hersteld door ondertekende, bij gebrek aan specialist ter zake. In de winter van 2018-19 heeft Roland de muren en het plafond geschilderd.

In juni 2019 werden nieuwe rekken aan de wanden bevestigd en komt stilaan alle documentatie over Destelbergen en Heusden terug in hun lokaal terecht.

Meer info: Louis Gevaert

Laatste wijziging: 27 april 2020.

----
Register teksten over Destelbergen en Heusden

Dit register vermeldt de bron die genoteerd staan in de boeken en tijdschriften over Destelbergen en Heusden. Ze worden regelmatig aangevuld. Wie zelf een artikel kent dat er niet bij staat kan dit melden, zo wordt deze lijst steeds handiger en vollediger voor wie op zoek gaat naar gegevens over onze gemeente.

Lijst in opbouw, opvragen kan via  Louis Gevaert


-----
De Krantenartikels van Destelbergen en Heusden

26 kaften met krantenartikels

De afdeling Destelbergen in het DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr Maurits Gysseling, vzw) te Sint-Amandsberg beschikt over een grote hoeveelheid krantenartikels, die handelen over de gemeente of zijn bewoners, gebundeld in een 26 verzamelmappen gerangschikt op datum. Zo zijn er reeds een 7600 artikels verwerkt vanaf 1856 tot 2016. Wie bijvoorbeeld, via de PC in onze bibliotheek, het woord ‘Damvallei’ intikt komt zo aan een 140-tal verwijzingen naar ‘Damvallei’, waarna u dit op eenvoudige vraag kan inkijken. Zo kan dit een eerste stap zijn naar meer informatie over uw woonomgeving. Eind 2019 is Roland ook begonnen aan het klassement van het SPORTnieuws uit Destelbergen. Uiteraard zijn nog veel andere documenten en kaarten van uw gemeente te bekijken. Onze medewerkers helpen je graag op weg naar al die andere archiefvormen. 
Momenteel werkt Roland Stevens verder aan deze interessante informatiebron.
Meer info: Louis Gevaert

Enkele kaften met Krantenartikels, één kaft ligt open

Lijst in opbouw, nu reeds te raadplegen in de bibliotheek

Laatste wijziging: 27 april 2020


-------
Inhoudstabel Heemkundig tijdschrift "Grasduintje"

In december 2010 is het laatste nummer van Grasduintje verschenen. De Werkgroep Gemeentelijk Museum wil zich vanaf 2011 concentreren op de verdere uitbouw van zijn museum. Wie nu heemkundige teksten over Heusden en Destelbergen wil lezen, kan zich abonneren op het tijdschrift (4 maal 32 blz. Heemkundig Nieuw in kleur) en Jaarboek (gemiddeld 350 blz., eveneens in kleur) van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Daarin verschijnen regelmatig artikels over Heusden en Destelbergen. 
Neem contact op met Louis Gevaert voor jouw lidmaatschap van amper € 24,00 per jaar.

Als je een artikel wilt opzoeken in de oude tijdschriften van Grasduintje kan je jouw onderwerp gemakkelijker terug vinden door de inhoudstabel van  Grasduintje te raadplegen in de bibliotheek van het DSMG. Daarin vindt u alle titels vanaf nummer 0 tot en met het laatste nummer van 2010.
Alle nummers van het tijdschrift Grasduintje zijn ter beschikking in onze bibliotheek.

Wil je weten wat de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg reeds gepubliceerd heeft over Heusden en Destelbergen dan kan je dit vinden in het register. In deze lijst vindt u alle titels van de artikels (tot en met 2020) gepubliceerd in het tijdschrift Heemkundig Nieuws, de Jaarboeken en de andere boeken waar onze schrijvers aan werkten. 

Veel succes bij uw verder onderzoek!

Bijgewerkt op 27 april 2020.

----

Parochiebladen Destelbergen

In Destelbergen waren er vier parochies met drie kerken in Destelbergen.

Destelbergen-Dorp: Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw
Eenbeekeinde: Puis X (gesloten, het gebouw wordt sedert 2017 gebruikt door de Pius X school)
Heusden-Dorp: Heilig Kruis
Heusden-Melhoek: Sint-Martinuskerk te Melle 

Van alle vier de parochies worden uit het krantje Kerk en Leven de parochiebladzijden bijgehouden omwille van de informatie over het eigen parochieleven en zijn vele verenigingen.
Wie opzoekingen doet over het parochiaal verenigingsleven, vindt hier heel wat informatie die nergens anders wordt weergegeven.

We stelden een register samen waarin je ziet welke nummers van welk jaar we bezitten. Wie oude parochiebladen in zijn bezit heeft die wij nog niet bewaren en daar afstand van wilt doen, kan deze binnenbrengen in het DSMG of contact nemen met Louis Gevaert om een afspraak te maken indien we ze moeten afhalen. Alvast bedankt voor je hulp!

De parochiebladen van de gemeente Destelbergen bevinden zich in lokaal 2.9 in grote dozen op een rek.

Hieronder staan de jaartallen waarvan er parochiebladen bij ons te vinden zijn. 

Overzicht:   

Destelbergen-Dorp: O.-L.-Vr. ter Sneeuw
 • 1982, nr. 18 en 25 aanwezig
 • 1985, nr. 7 aanwezig
 • 1986, nr. 46 aanwezig
 • 1988, nr. 30 aanwezig
 • 1992, nr. 15 t/m 50
 • 1993, nr. 1 t/m 24 en 26 t/m 49
 • 1994, volledig
 • 1995, -2- -6 t/m 13- -18-19- -21-22-23-24- -29 t/m 34- -36 t/m 48- 49-50- -52 (als kopie) aanwezig
 • 1996, nr. -11 t/m 25 en 35 t/m 49- -51- aanwezig 
 • 1997, nr. -51- aanwezig
 • 1998, nr. -40 t/m 53. aanwezig
 • 1999, volledig
 • 2000, nr. 22 en 33 tekort
 • 2001, nr. 24 en 48 tekort
 • 2002 tot en met 2005, volledig
 • 2006, nr. 27-28 en 30-31 tekort
 • 2007, volledig
 • 2008, nr. 52 tekort
 • 2009 tot en met 2016, volledig
 • 2017, 1 t/m10 112 t/m 20 aanwezig
 • 2018, 1 t/m 25
 • 2019,  wordt Emmaüsparochie vanaf 1 mei 2019
Eenbeekeinde: Pius X
 • 1980, nr. 15 aanwezig
 • 1990, nr. 
 • 1993, nr. -11-15-49- aanwezig
 • 1994, nr. -11-13-23-50- aanwezig
 • 1995, ontbreekt nr. 2
 • 1996, nr. 23 ontbreekt
 • 1997, nr. 13, 26-27-28 en 33 tekort 
 • 1998 tot en met 2002 volledig
 • 2003, volledig (nr. 40, 48, 50 als kopie)
 • 2004, nr. 1-2- aanwezig
 • 2005, nr. -43- aanwezig
 • 2006, volledig (nr. 1 tot 21 als kopie).
 • 2007
 • 2008
 • 2009 tot en met 2011 volledig
 • 2012, nr. 10-1, 18, 24 en 49 tekort
 • 2013, nr. 50 en 51 aanwezig
 • 2014, nr. 9, 13-14-14-16, 34, 39-40 en 44 tekort
 • 2015, nr. 4-5-6, 14, 21, 25 t/m 46 tekort
 • 2016, nr. 6-7, 20, 24, 34-35 en 45 tekort, kerk Pius X wordt gesloten
Deelgemeente Heusden: H. Kruis
 • 1970, nr. 29 t/m 33 en 35 aanwezig
 • 1987, nr. 15-16-17 en 19 t/m 23 aanwezig
 • 1994, nr. 18 t/m 21 aanwezig
 • 1999, nr. -29 t/m 37- -39 t/m 44- aanwezig
 • 2000, geen enkel nummer
 • 2001, nr. -37- aanwezig
 • 2002, nr. 36, 37 t/m 46 tekort
 • 2003, nr. 6 tot 44 tekort
 • 2004, nr. 20 tekort
 • 2005, volledig
 • 2006, nr. 10 en 20 tekort
 • 2007, volledig
 • 2008, nr. 40 en 41 tekort
 • 2009, nr. 38 tekort
 • 2010 en 2011 volledig
 • 2012, niet volledig
 • 2013, niet volledig
 • 2014, niet volledig
 • 2015, niet volledig
 • 2016, niet volledig
 • 2017, niet volledig
 • 2018, niet volledig
 • 2019, wordt Emmaüsparochie vanaf 1 mei 2019
Deelgemeente Heusden: Sint-Martinus
 • 2009    1 t/m 17-23-25 t/m 32-34-35 aanwezig

 • 2010    39 t/m 52 aanwezig

 • 2011    1 t/m 28 aanwezig

 • 2015    11 is aanwezig

 • 2016    1-2-4 t/m 13-15-16-18-21-22-23-25 t/m 33-35 t/m 38-40-41-42-44-47-48-50-52 aanwezig   
  Nr.9 en 47 speciale uitgave

 • 2017    10  speciale uitgave

 • 2018

 • 2019, wordt Emmaüs

PAROCHIE EMMAÜS 

De samensmelting van de parochie Pius X, Destelbergen en Heusden is vanaf 1 mei 2019 een feit.

Dit parochieblad vervangt de drie vorige vanaf 2019 

2019, nr. 1 tot 3

laatste wijziging: 27 april 2020.