Destelbergen

De afdeling Destelbergen in het DSMG is te vinden in het lokaal 2.9. Het wordt momenteel gerund door Louis Gevaert.

Hier wordt alles over Destelbergen en Heusden bewaard, met uitzondering van foto's en affiches die in die respectievelijke collecties bewaard worden.

Wie bij opruimwerken stoot op papieren archief betreffende verenigingsleven, scholen, maatschappijen, enz... en je wilt het kwijt, zonder dat het verloren gaat, contacteer ons dan.

Ook in deze afdeling is er nood aan een bijkomende kracht om het lokaal en zijn inhoud te ordenen en op PC de gegevens over Destelbergen en Heusden bij te houden.

In de lente van 2017 werden de vensterramen geschilderd door Roland Stevens. Ondertussen werd de kalk aan de muren en het plafond wat hersteld door ondertekende, bij gebrek aan specialist ter zake. In de winter van 2018-19 heeft Roland de muren en het plafond geschilderd.

Er werden nieuwe rekken aan de wanden bevestigd en kwamen alle documentatie over Destelbergen en Heusden terug in hun lokaal terecht. Tijdens het opbergen kwamen er enkele pareltjes uit, die ooit van pas zullen komen bij het beschrijven van de lokale geschiedenis.

Meer info: Louis Gevaert

Laatste wijziging: 30 augustus 2023.

-----

De artikels over de Damvallei in het tijdschrift De Snep!

In het tijdschrift De Snep gestart in 2002 staan er heel wat artikels die op het natuurgebied De Damvallei betrekking hebben. Met de link 'Artikels Damvallei in de Snep!' vind je een lijst van die artikels. Als je net dit nummer thuis niet meer vindt, kan je natuurlijk terecht in de bibliotheek van het DSMG.

Laatste wijziging: 13 november 2023.

Verkiezingsdrukwerk

De gift van 'Gaby' Gabriel D'haene is een mooie aanvulling in onze dozen VERKIEZINGSDRUKWERK

Van Gaby D'haene hebben we een verzameling verkiezingsdrukwerk gekregen die start in 1899 en eindigt in 2006.
Vooral van de jaren voor WO II was er maar weinig in het documentatiecentrum betreffende Heusden.

kopie van verkiezingspamflet 1899

- Nu hebben we verkiezingsdrukwerk uit Heusden van 1899 - 1903 - 1907 - 1911 - 1921 - 1926 - 1932 - 1938 - 1946 - 1952 - 1958 - 1964 en 1970.
- Er is verkiezingsdrukwerk voor Destelbergen-Heusden van de jaren 1976 - 1982 - 1988 - 1994 - 2000 - 2006 - 2009 - 2012 - 2014 - 2019, waarvoor o.a. Roger Gijselinck, Georges Heerman en Sander Vercaemer ook al een gift deden.
- De partij-tijdschriften zijn eveneens in dit archief terug te vinden, weliswaar nog niet volledig.
- Het is uiteraard mogelijk om ons archief te raadplegen, neem daarvoor contact op met Louis Gevaert

Laatste wijziging: 30 januari 2023.

De Krantenartikels van Destelbergen en Heusden

26 kaften met krantenartikels

De afdeling Destelbergen in het DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr Maurits Gysseling, vzw) te Sint-Amandsberg beschikt over een grote hoeveelheid krantenartikels, die handelen over de gemeente of zijn bewoners, gebundeld in een 33 verzamelmappen gerangschikt op datum. Zo zijn er reeds een 9.500 artikels verwerkt vanaf 1856 tot 2022. Wie bijvoorbeeld, via de PC in onze bibliotheek, het woord ‘Damvallei’ intikt komt zo aan een 150-tal verwijzingen naar ‘Damvallei’, waarna u dit op eenvoudige vraag kan inkijken. Zo kan dit een eerste stap zijn naar meer informatie over uw woonomgeving. Eind 2019 is Roland ook begonnen aan het klassement van het SPORTnieuws uit Destelbergen, daarvan zijn er nu 3 kaften van samen 850 artikels. Uiteraard zijn nog veel andere documenten en kaarten van uw gemeente te bekijken. Onze medewerkers helpen je graag op weg naar al die andere archiefvormen. 
Momenteel werkt Roland Stevens verder aan dit krantenarchief, die in 2023 al 9500 artikels beschrijft vanaf 1888 tot 2022.
Sedert 2019 kwam Chantal Demangel onze afdeling versterken, zij zal van thuis uit artikels inscannen. Kaft 1 en 2 zijn reeds afgewerkt, kaft 3 wordt nu aangevat.
Meer info: Louis Gevaert

Enkele kaften met Krantenartikels, één kaft ligt open

Lijst van 9.500 + 850 artikels blijft uiteraard in opbouw, maar nu reeds te raadplegen via de link net boven de foto en de artikels zijn volledig te lezen in de bibliotheek.

Laatste wijziging: 13 februari 2023

-------

Oude huisnamen van Destelbergen, Heusden en Beervelde

In de reeks Kultureel jaarboeken voor de provincie Oost-Vlaanderen, in de bijdragen. N. R. ; 4/16/21/32/34/37 verscheen: Oude Oostvlaamse huisnamen: alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Régime. Uit die 6 boekdelen werden alle Huisnamen die betrekking hebben op Destelbergen, Heusden en Beervelde gesprokkeld. Die zijn te vinden via de link Huisnamen D H B 

Veel succes bij uw verder onderzoek!

Bijgewerkt op 4 november 2023.

-------
Inhoudstabel Heemkundig tijdschrift Grasduintje

cover tijdschrift Grasduintje jg. 19In december 2010 is het laatste nummer van Grasduintje verschenen. De Werkgroep Gemeentelijk Museum wil zich vanaf 2011 concentreren op de verdere uitbouw van zijn museum. Wie nu heemkundige teksten over Heusden en Destelbergen wil lezen, kan zich abonneren op het tijdschrift Heemkundig Nieuw (4 maal 36 blz. in kleur) en het Jaarboek (gemiddeld 450 blz., eveneens in kleur) van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Daarin verschijnen regelmatig artikels over Heusden en Destelbergen. 
Neem contact op met Louis Gevaert voor jouw lidmaatschap van amper € 30,00 per jaar.

Als je een artikel wilt opzoeken in de oude tijdschriften van Grasduintje kan je jouw onderwerp gemakkelijker terug vinden door de inhoudstabel van Grasduintje te raadplegen. Daarin vindt u alle titels vanaf 1983, nr. 0 tot en met het laatste nummer van 2010. Alle nummers van het tijdschrift Grasduintje zijn ter beschikking in onze bibliotheek.

Wil je weten wat de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg reeds gepubliceerd heeft over Heusden en Destelbergen dan kan je dit vinden in het register. In deze lijst vindt u alle titels van de artikels (tot en met 2021) gepubliceerd in het tijdschrift Heemkundig Nieuws, de Jaarboeken en de andere boeken waar onze schrijvers aan werkten. Je kan ze nakijken in onze bibliotheek en als je het wilt kan je ze ook aankopen, zolang de voorraad strekt.

Veel succes bij uw verder onderzoek!

Bijgewerkt op 11 januari 2023.

----

De zaak Jespers in krantenartikels

Guy Jespers, geboren in Warchau Polen, onderzoeksrechter in Gent, woonde voor de fusie van 1976 in de gemeente Destelbergen.
Joseph Sarens verzamelde alle krantenknipsels (meer dan 600 stuks) en schonk dit archief aan het Documentatiecentrum. Het wordt bewaard in het lokaal van Destelbergen. Ook daarvan heeft Roland een register gemaakt.

---

Parochiebladen Destelbergen

hoofding oud parochieblad Destelbergen

20 parochiale verenigingen staan afgebeeld in de kop van het parochieblad van Destelbergen. Firmin De Vos had die sprekende hoofding gemaakt en het is vele jaren gebruikt, weinigen hadden gelet op de vos die het stropen niet kon laten. De vos werd gekleurd ter gelegenheid van de kermistentoonstelling in 2017 over Reinaert De Vos in GeMuDes. 

EMMAÜS in de Dekenaat Ledeberg 

De samensmelting van de hieronder vermelde 4 parochie's is vanaf 1 mei 2019 een feit.

  • Destelbergen-Dorp: Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw.
  • Eenbeekeinde: Puis X (gesloten, het gebouw wordt sedert 2017 gebruikt door de Pius X school).
  • Heusden-Dorp: Heilig Kruis.
  • Heusden-Melhoek: Sint-Martinuskerk te Melle.

Van alle vier de parochies worden uit het krantje Kerk en Leven de parochiebladzijden bijgehouden omwille van de informatie over het eigen parochieleven en zijn vele verenigingen.
Wie opzoekingen doet over het parochiaal verenigingsleven, vindt hier heel wat informatie die nergens anders wordt weergegeven.

 Roland Stevens steldt een register samen waarin je ziet welke nummers van welk jaar we bezitten. Wie oude parochiebladen in zijn bezit heeft en daar afstand van wilt doen, kan deze binnenbrengen in het DSMG of contact nemen met Louis Gevaert om een afspraak te maken indien we ze moeten afhalen. Alvast bedankt voor je hulp!

De parochiebladen van de gemeente Destelbergen bevinden zich in het lokaal 2.9 op een rek in grote zuurvrije archiefdozen.

Welke parochiebladen in het lokaal 2.9 van Destelbergen te vinden zijn vind je in: OverzichtParochiebladenDestelbergen 

Laatst bewerkt op 4 november 2023