Lochristi

De afdeling Lochristi staat onder de hoede van Bert Vervaet, die op Freddy De Staercke beroep doet om de krantenartikels op te schonen, kleven en klasseren. Door Kathleen Dhaese worden deze artikels opgenomen in een excellijst zodat ze doorzoekbaar worden op bv. persoonsnaam of onderwerp. Kathleen scant ze ook in, zodat ondertussen de 1000 oudste artikels in onze bibliotheek reeds digitaal te lezen zijn. Enige jaren terug was ons archief over de gemeente Lochristi in het lokaal van Destelbergen gekomen, doch al snel bleek het lokaal te klein, mede door enkele grote schenkingen van hun inwoners, zoals Georges Puimège (Zaffelare), Leon Matthijs (Lochristi), Albert Vispoel (Zeveneken), e.a. Door het archief van Laarne en Kalken te verplaatsen, kwam eerst het lokaal 2.3 vrij voor Groot-Lochristi. Helaas ook dit lokaal is in 2018 te klein geworden om alles te bergen en deze afdeling zal in 2019 definitief verhuizen naar lokaal 2.1. In deze afdeling ligt nog veel sorteerwerk te wachten op een bijkomende medewerker. Wie interesse heeft om dit archief, rijk aan nieuw materiaal, te helpen opschonen en klasseren, neemt a.u.b. meteen contact op met Bert Vervaet om verder af te spreken.

Laatste wijziging: 14 juli 2019