Lochristi

De afdeling Groot-Lochristi staat onder de hoede van Bert Vervaet, die op Freddy De Staercke beroep doet om de krantenartikels op te schonen, kleven en klasseren. Door Kathleen Dhaese worden deze artikels opgenomen in een excellijst zodat ze doorzoekbaar worden op bv. persoonsnaam of onderwerp. Kathleen scant ze ook in, zodat ondertussen de 1000 oudste artikels in onze bibliotheek reeds digitaal te lezen zijn. Enige jaren terug was het archief over de gemeente Lochristi in het lokaal van Destelbergen gekomen, doch al snel bleek het lokaal te klein, mede door enkele grote schenkingen van hun inwoners, zoals onder meer Georges Puimège (Zaffelare), Leon Matthijs (Lochristi), Albert Vispoel (Zeveneken). Door het archief van Laarne en Kalken te verplaatsen, kwam eerst het lokaal 2.3 vrij voor Groot-Lochristi. Helaas ook dit lokaal is in 2018 te klein geworden om alles te bergen en deze afdeling zal in 2019 definitief verhuizen naar het iets grotere lokaal 2.1.

In het najaar van 2019 is Luc Van Autreve toegekomen als nieuwe medewerker en is dit plan in een stroomversnelling gekomen. Na het deels leegmaken van het beloofde lokaal heeft hij de losse kalk aan de buitenmuren verwijderd en een nieuwe kalklaag aangebracht. Na een korte droogperiode is hij aan de schilderwerken begonnen die, , na het Kerstverlof ten einde waren. in 2020 begint het nieuwe sorteerwerk en verwerking op pc. Wie interesse heeft om dit archief, rijk aan nieuw materiaal, te helpen opschonen en klasseren, neemt a.u.b. meteen contact op met Bert Vervaet om verder af te spreken.

Laatste wijziging: 6 januari 2020